Χρήσιμοι όροι συναλλαγών binary options

Χρήσιμοι όροι συναλλαγών binary optionsΜπορεί να συναντήσετε όρους και λέξεις που δεν γνωρίζετε ή ακούτε για πρώτη φορά. Είναι απαραίτητο, εφόσον δεν γνωρίζετε το αντικείμενο των συναλλαγών δυαδικών δικαιωμάτων (binary options), να εξοικοιωθείτε με αυτούς τους χρήσιμους όρους συναλλαγών.

Παρακάτω, θα δείτε τους πιο κοινούς όρους και λέξεις, με μια σύντομη επεξήγηση, για να σας βοηθήσει να κατανόησετε την χρησιμότητα τους και το που ή πώς χρησιμοποιούνται.

Ελάχιστη Συναλλαγή

Το ελάχιστο ποσό που μπορεί να τοποθετηθεί σε μία binary option συναλλαγή.

Μέγιστη Συναλλαγή

Το μέγιστο ποσό που μπορεί να τοποθετηθεί σε μία binary option συναλλαγή.

Call/Put

Τα binary options είναι ένας νέος τρόπος επένδυσης στον οποίο ο επενδυτής καλείται να αποφασίσει αν η αξία ενός περιουσιακού τίτλου (π.χ.μετοχή, δείκτης, ισοτιμία, μέταλλο κτλ) θα κινηθεί ανοδικά ή πτωτικά σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Sell options

Οι Sell options είναι το ίδιο  με τις εντολές Call/Put, που έχουν οι κλασσικές  binary options συναλλαγές.

Rise/Fall

Επίσης είναι το ίδιο με τις εντολές Call/Put απλώς ορισμένες εταιρείες το διατυπώνουν με αυτούς τους όρους.

Pair Options

Οι Pair Options είναι ένας απλός και άμεσος τρόπος για να κάνετε συναλλαγή, σε σχέση με τις επιδόσεις των αποθεμάτων και το κέρδος, από την πρόβλεψη ποιό απόθεμα σε ένα δεδομένο stock pair θα αποδόσει καλύτερα (π.χ. το ζευγάρι Google vs Yahoo).

One touch (Touch/No Touch)

Το Δικαίωμα Προαίρεσης Απλής Αφής (One Touch) είναι προϊόν που μπορεί να συναλλαχθεί ακόμα και όταν οι αγορές είναι κλειστές. Αυτό το είδος Binary Option βασίζεται στο εάν ένα περιουσιακό στοιχείο (π.χ. μετοχή), θα φθάσει σε μια προκαθορισμένη τιμή στόχο, οποιαδήποτε στιγμή, μέχρι τη λήξη του χρόνου.

Touch (Touch up ή Touch down)

Αν πιστεύουμε ότι η τιμή θα κινηθεί ανοδικά και θα πιάσει την τιμή στόχο (Touch up), αλλιώς αν πιστεύουμε ότι η τιμή θα κινηθεί πτωτικά και θα πιάσει την τιμή στόχο (Touch down).

Range (Εύρος)

Ο επενδυτής πρέπει να προβλέψει σωστά αν η τιμή του περιουσιακού του στοιχείου θα κλείσει, ανάμεσα σε ένα διάστημα κατώτατης και ανώτατης τιμής.

In/Out

Είναι ο ίδιος τύπος binary option με το range (εύρος) απλώς σε κάποιες εταιρείες εκφράζεται με αυτόν τον όρο.

High/Low

Σε αυτόν τον τύπο binary option ο επενδυτής καλείται να απαντήσει στο ερώτημα αν ένα ζεύγος  περιουσιακού τίτλου (π.χ. EUR/USD) θα κλείσει σε υψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή από αυτήν που έχει τη χρονική στιγμή που ο χρηματιστής θα κλείσει το συμβόλαιο.

Turbo

Είναι ο όρος που χρησιμοποείται για binary options συναλλαγές, οι οποίες γίνονται σε 30 sec, 60 sec, 90 sec, 120 sec και 300 sec.

Long Term

Long term ή αλλιώς μακροπρόθεσμες συναλλαγές, είναι αυτές που πραγματοποιούνται σε διάστημα από 3 ημέρες και πάνω.

Short Term

Short term ή αλλιώς βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, είναι αυτές που πραγματοποιούνται σε μικρό σχετικά διάστημα (μικρότερο απο 1-2 ημέρες).

In the Money

Εάν στη λήξη του συμβολαίου οι προβλέψεις του επενδυτή όσον αφορά την κατεύθυνση της τιμής του περιουσιακου τίτλου ήταν σωστές, τότε βρίσκεται σε κατάσταση «in the money».

Out of the Money

Εάν στη λήξη του συμβολαίου οι προβλέψεις του επενδυτή όσον αφορά την κατεύθυνση της τιμής του περιουσιακου τίτλου ήταν λανθασμένες, τότε βρίσκεται σε κατάσταση «out of the money».

Ρυθμιζόμενη Αρχή

Εάν η εταιρεία binary options λειτουργεί κάτω από έναν αναγνωρισμένο χρηματοοικονομικό ρυθμιστή.