Τι είναι τα Binary Options;

Τι είναι τα binary options Binary options ή δυαδικά δικαιώματα είναι ο πιο σύγχρονος και κερδοφόρος οικονομικός τρόπος για την επιτυχία σας στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές.

Τα binary options είναι ένας νέος τρόπος επένδυσης στον οποίο ο επενδυτής καλείται να αποφασίσει αν η αξία ενός περιουσιακού τίτλου (π.χ.μετοχή, δείκτης, ισοτιμία, μέταλλο κτλ) θα κινηθεί ανοδικά ή πτωτικά σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Τα binary options υποδηλώνουν την 0 ή 1 φύση των δικαιωμάτων αυτών. Και αυτό επειδή υπάρχουν μόνον δύο πιθανά αποτελέσματα σε ένα δυαδικό δικαίωμα (call or put). Αν ο επενδυτής εκτιμάει ότι ο περιουσιακός τίτλος (π.χ. μετοχή Google), που επέλεξε, θα κινηθεί ανοδικά τότε το binary option που πρέπει να κλειδώσει ειναι το call. Αντίθετα, αν εκτιμάει ότι θα κινηθεί καθοδικά κλειδώνει στο put. Στη συνέχεια ακολουθεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πως λειτουργούν τα binary options.

Παράδειγμα επιλογής binary option

Μετοχή:
Google
Strike Price:
1500 μονάδες
Χρόνος:
60 λεπτά
Επένδυση:
1000€
Απόδοση:
80%
Τιμή κλεισίματος:
1505 μονάδες

Περίπτωση 1
Ο επενδυτής έχει αγοράσει ένα binary option call, δηλαδή πιστέυει ότι η μετοχή της Google θα κινηθεί ανοδικά. Επειδή η τιμή κλεισίματος της μετοχής είναι μεγαλύτερη από την strike price (είναι η τιμή της μετοχής την χρονικη στιγμη που ο επενδυτής αποφάσισε να αγοράσει) τότε έχει ένα κέρδος στο κεφάλαιο του 80%, δηλαδή σε χρηματικούς όρους το κεφάλαιο του βρίσκεται στα 1800€.

Περίπτωση 2
Ο επενδυτής έχει αγοράσει ένα binary option put, δηλαδή πιστέυει ότι η μετοχή της Google θα κινηθεί πτωτικά, όμως η μετοχή κινήθηκε ανοδικά. Σε αυτή την περίπτωση ο επενδυτής δεν χάνει όλα τα χρήματά του αλλά αποζημειώνεται με ένα χρηματικό ποσό το οποίο γνωρίζει από την αρχή.

Πλεονεκτήματα binary options

Τα binary options έχουν κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τα CFD :

  1. Ο επενδυτής μπορεί να πραγματοποιεί καλύτερο έλεγχο στο κεφάλαιο του καθώς γνωρίζει από την αρχή το κέρδος και την ζημία του καθώς η απόδοση είναι προκαθορισμένη από την εταιρεία .
  2. Δεν υφίσταται ο όρος της μόχλευσης, δηλαδή το χρηματοοικονομικό εργαλείο που σας επιτρέπει να αυξήσετε την έκθεσή σας στην αγορά δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επενδύσετε μεγαλύτερο ποσό από το πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας κάτι το οποίο μπορεί να έχει ως συνέπεια μεγαλύτερα κέρδη αλλά για τους περισσότερους αρχάριους traders μεγαλύτερη ζημία.
  3. Με τις binary options συναλλαγές υπάρχει το προνόμιο μερικής επιστροφής χρημάτων σε μια λανθασμένη πρόβλεψη.
  4. Χαμηλή αρχική επένδυση, για να μπείτε στην αγορά των binary options και να αρχίσετε να κάνετε τις συναλλαγές σας, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία μεγάλη τοποθέτηση κεφαλαίου, όπως είναι πολύ σύνηθες σε άλλες αγορές.