Υπολογιστής Fibonacci

Υπολογιστής fibonacciΟ υπολογιστής Fibonacci (Fibonacci calculator) είναι ένα πιο σύνθετο χρηματοοικονομικό εργαλείο forex, το οποίο είναι όμως αρκετά χρήσιμο για τις συναλλαγές σας.

Αυτό το εργαλείο, σας βοηθάει να προβλέψετε κατά προσέγγιση τις τιμές που έχετε βάλει ως στόχο, να δημιουργήσετε καμπύλες Fibonacci αλλά και να δείτε την επέκταση των τιμών. Με τον υπολογιστή Fibonacci, δημιουργείται ένα είδος παλινδρόμησης και επέκτασης στις βασικές τιμές, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για τις ανοδικές τάσεις των τιμών όσο και για τις καθοδικές.

Τιμές

*απαιτείται
*απαιτείται
Υπολογισμός

Αποτελέσματα

DirectReverse
100.0%
61.8%
50.0%
38.2%
23.6%
0.0%