Εγγραφή σε εταιρεία binary options ή forex

Να σημειώσουμε, ότι οι περισσότερες εταιρείες, που θα επιλέξετε να ανοίξετε λογαριασμό, είναι απολύτως διαφανείς και σύμφωνες, με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής συμμόρφωσης και ασφάλειας. Μπορείτε να επιλέξετε από τις εταιρείες binary options ή τις εταιρείες forex που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας, για να κάνετε εγγραφή.

Άνοιγμα λογαριασμού

Για να ανοίξετε λογαριασμό σε κάποια εταιρεία δυαδικών δικαιωμάτων (binary options) ή forex, θα πρέπει καταρχήν να έχετε, έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό (email).

Προσωπικά στοιχεία

Τα συνήθη προσωπικά στοιχεία που ζητούνται είναι το ονοματεπώνυμο, η χώρα διαμονής, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, το email (που αναφέραμε και παραπάνω) και ένα νούμερο τηλεφώνου σταθερού ή κινητού.

Θα πρέπει τα στοιχεία που δίνετε να είναι απολύτως αληθή, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα έχετε πρόβλημα.

Αποδεικτικά έγγραφα επικυρωμένα

Θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά (email) ή να «ανεβάσετε» σε κάποια σελίδα της εταιρείας που θα κάνετε εγγραφή, αποδεικτικά έγγραφα. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια (διότι δεν ισχύει η ίδια πολιτική εγγράφων σε όλες τις εταιρείες):

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο επίσημου αποδεικτικού ταυτότητας με φωτογραφία (δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο επίσημου αποδεικτικού κατοικίας, στο όνομα του υποψήφιου μέλους, με την διεύθυνση να είναι ίδια με την διεύθυνση που εμφανίζεται στην ταυτότητα (ή σε λογαριασμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, νερού, ηλεκτρικού, ή αποδεικτικού τραπέζης)
  3. Αντίγραφο της πιστωτικής κάρτας, δείχνοντας μόνο το όνομα, την ημερομηνία λήξης, κάποια ψηφία στο τέλος (η κάθε εταιρεία ζητάει διαφορετικά) και την υπογραφή στο πίσω μέρος

Αποδεικτικά έγγραφα με επικύρωση από τρίτο πρόσωπο

Εάν δεν είστε σε θέση να παρέχετε έναν επικυρωμένο λογαριασμό ή αποδεικτικό τραπέζης στο όνομα που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, τότε:

  1. Έγκυρο έγγραφο υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εκπρόσωπο ή εργοδότη με τα οποία επιβεβαιώνει το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση κατοικίας
  2. Συμπληρωμένη δήλωση οικογενειακού μέλους, με την οποία το συγγενικό πρόσωπο επιβεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας του πελάτη. Το μέλος της οικογένειας θα πρέπει επίσης να παράσχει την ταυτότητα του (δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο) και ένα λογαριασμό στο όνομα του.

Όροι και προϋποθέσεις

Σας εφιστούμε την προσοχή στα μικρά γράμματα των όρων και προϋποθέσων κάθε εταιρείας. Πολλές φορές το κυρίως νόημα κρύβεται σε αυτά, και καλό είναι να τα διαβάζετε, μέχρι να τα κατανοήσετε πλήρως.